Rejsebestemmelser

Rejsebestemmelser gælder for alle ture arrangeret af Skovcykling

Du tilmelder dig ved at sende en mail til bent@skov.one med følgende info
Dit fulde navn, som det står i dit pas
Postadresse
Mailadresse
Mobilnummer
Pasnummer
Udløbsdato på dit pas
Ønsker om enkeltværelse
Ønsker om eventuel værelseskammerat
Oplysning om eventuelle allergener
Oplysning om du er Vegetar

Når Skovcykling har modtaget din tilmelding, vil du efterfølgende få tilsendt en opkrævning på depositum .

Din tilmelding er først gældende når du har betalt depositum for pågældende rejse.
Depositum bliver ikke tilbagebetalt ved afbestilling.

Cirka 6 uger inden rejsens start vil du modtage et infobrev med slut informationer om turen, og en opkrævning på det resterende beløb af rejsens pris
Betalingsfrist for restbetaling kan variere på de forskellige ture. Dette kommer an på Hoteller og Fly selskabernes betalingspolitik.
Indbetales restbeløbet ikke rettidigt, betragter Skovcykling rejsen som afbestilt.

Hvis rejsen bliver aflyst på grund af for få tilmeldte, vil du få skriftligt besked, og allerede indbetalt depositum blive tilbagebetalt. På de fleste ture er der et minimum deltagerantal på 20. Se også under den enkelte tur

Rejsedeltager er selv ansvarlig for at pas, visa og øvrige rejsedokumenter er gyldige. Møder rejsedeltageren ikke op på rejsedagen og rette sted og tid ifølge slutinformation vil rejsens pris ikke blive refunderet.
Har rejsedeltageren ikke oplyst korrekte og tilstrækkelige personlige oplysninger ved tilmelding, og bliver afvist i lufthavnen, hæfter rejsedeltager selv for eventuel ny flybillet.

Skovcykling forbeholder sig ret til at foretage ændringer i rejseprogrammet, eksempelvis ændre hoteller, transportmuligheder og ruteplan.

Ligeledes tages der forbehold for eventuelle ændringer i rejseplaner for fly.
Ændringer berettiger ikke til kompensation på rejsens pris.

Det er rejsedeltagerens eget ansvar at tjekke bagage ind i lufthavnen. Beskadiget bagage erstattes ikke.
Skader på cykel under transport, eller på selve cykelturen erstattes ikke af Skovcykling. Hvis det skulle ske skader eller at din cykel eller bagage bliver stjålet under turen, er det rejsedeltagerens egen forsikring (indboforsikring) der skal dække eventuelle tab. Tjek op på dette inden afrejse.

Deltagere deltager på ture arrangeret af Skovcykling, for egen regning og risiko. Skovcykling kan ikke stilles til ansvar for styrt og uheld, der giver anledning til skader på deltager, og i værste fald varige mén. Det samme gælder ved skader på cykel og øvrigt materiel.

Vær opmærksom på at nogle Forsikringsselskaber betegner Cykelsport og i særdeleshed Mountainbikesport som farlig sport. Tjek med jeres egen forsikring hvorledes i er stillet ved eventuelle skader.

I tilfælde af force majeure herunder terror handlinger, strejker, lockout, og lignende der forhindrer den planlagte rejse, holdes Skovcykling skadesfri.

Skovcykling er medlem af rejsegarantifonden registrerings nummer: 3326

Skovcykling følger altid de henvisninger og afgørelser der træffes i Pakkerejseankenævnet og Rejsegarantifonden.

Med venlig hilsen og ønsket om en fantastisk tur

Bent Skov.

Skovcykling